kennis creëren we samen

Een nauwe samenwerking met unieke partners

Bij Froeling Fysiotherapie kan je rekenen op de hoogste kwaliteit behandelingen. Onderstaande samenwerkingen dragen bij aan de hoogst mogelijke kwaliteit van onze behandelingen.

Het landelijke Parkinsonnet

Chronisch Zorgnet

NAH Fysionet

Geriatrie Netwerk Zuid-West Nederland

Ketenzorg COPD West Brabant

Schouder Netwerk

Voorste Kruisband Netwerk

Ergotherapie

Rugnetwerk Brabant

OncoNet

Het landelijke Parkinsonnet

Voor aanvullend advies voor de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson maken we dankbaar gebruik van ons netwerk van gespecialiseerde zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Chronisch Zorgnet

We zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen. Wij zijn aangesloten bij dit netwerk zodat we looptraining kunnen bieden voor mensen met claudicatio intermittens (ook wel etalagebenen genoemd). Daarnaast bieden wij gespecialiseerde revalidatietraining voor COPD (longaandoeningen) en COVID-19

 

 

 

NAH Fysionet

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen bij ons terecht. Wij zijn aangesloten bij NAH fysionet, een netwerk van gespecialiseerde eerstelijns fysiotherapeuten in de regio West-Brabant. 

Geriatrie Netwerk Zuid-West Nederland

Voor de steeds groter wordende groep ouderen is het voor onze praktijk waardevol om in onze eigen regio aangesloten te zijn bij dit netwerk.

Ketenzorg COPD West Brabant

Ketenzorg COPD 'West Brabant' is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in Revalidatiecentrum Revant te Breda, Ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom, Amphia Ziekenhuis in Breda en het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en fysiotherapeuten uit praktijken in de omliggende gemeenten. Zij hebben als gezamenlijk doel om de patienten met COPD zo goed mogelijk te begeleiden in hun revalidatietraject. Wij zijn aangesloten bij dit regionale netwerk om up-to-date te blijven en kennis te delen omtrent behandeling van COPD patiënten. 

Schouder Netwerk

Onze praktijk heeft zich gespecialiseerd op het gebied van schouderrevalidatie door specifieke scholing  en ons lidmaatschap van het Schoudernetwerk.  Samenwerking met regionale verwijzers leidt op deze manier tot verbetering van de zorg voor patiënten met schouderklachten.

Voorste Kruisband Netwerk

In samenwerking met het Amphia ziekenhuis is het Voorste Kruisband Netwerk opgericht. Samen met een aantal fysiotherapie praktijken in de regio zijn wij lid van dit netwerk om een kwalitatief goede nabehandeling te garanderen na een operatie aan de voorste kruisband. 

Ergotherapie

Een paar jaar geleden is een duurzame samenwerking met ergotherapeute Ina Gommers van Stichting Avoord ontstaan. Zij helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om zo zelfstandig mogelijk de dagelijkse handelingen te kunnen verrichten. Voor meer informatie over ergotherapie: bel naar onze praktijk (076-5975040) of stap gerust een keer binnen!

Rugnetwerk Brabant

Het rugnetwerk brabant is een samenwerkingsverband van het Amphia Ziekenhuis, het revalidatiecentrum Revant en een groot aantal fysiotherapie en oefentherapie praktijken in de regio. Samen zorgen wij voor de beste zorg bij rugklachten. 

Op de site van het rugnetwerk Brabant vind je tevens informatie over rugklachten en wat je hier zelf (thuis) al aan kunt doen.

OncoNet

Fit tijdens of na kanker met een trainingsprogramma van het onconet. Wij zijn aangesloten bij dit netwerk, zodat we je de gepaste begeleiding kunnen bieden tijdens of na een oncologie traject.