kennis creëren we samen

Een nauwe samenwerking met unieke partners

Froeling Fysiotherapie wordt door verzekeraars aangemerkt als PlusPraktijk. Onderstaande samenwerkingen dragen bij aan de hoogst mogelijke kwaliteit van onze behandelingen.

Het landelijke Parkinsonnet

ClaudicatioNet

NAH Fysionet

Geriatrie Netwerk Zuid-West Nederland

Ketenzorg COPD West Brabant

Schouder Netwerk

Voorste Kruisband Netwerk

Avoord

Echo Netwerk Brabant

Het landelijke Parkinsonnet

Voor aanvullend advies voor de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson maken we dankbaar gebruik van ons netwerk van gespecialiseerde zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

ClaudicatioNet

We zijn aangesloten bij het netwerk van fysiotherapeuten, die gespecialiseerde looptherapie aanbieden voor mensen met claudicatio intermittens (ook etalagebenen genoemd). Een specifieke aandoening waarvoor je bij ons in goede handen bent.

NAH Fysionet

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen we voor extra, specifieke input terecht bij het netwerk van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio West-Brabant die hierin zijn gespecialiseerd.

Geriatrie Netwerk Zuid-West Nederland

Voor de steeds groter wordende groep ouderen is het voor onze praktijk waardevol om in onze eigen regio aangesloten te zijn bij dit netwerk.

Ketenzorg COPD West Brabant

Astma en COPD hebben eigen aandachtspunten voor de fysiobehandelingen. Voor specifiek vragen kloppen we aan bij dit regionale netwerk.

Voorste Kruisband Netwerk

Voor deze specifieke klacht is desgewenst het het Amphia Ziekenhuis in Breda ons eerste aanspreekpunt.

Avoord

Een paar jaar geleden is een duurzame samenwerking met ergotherapeute Ina Gommers van Stichting Avoord ontstaan. Zij helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om zo zelfstandig mogelijk de dagelijkse handelingen te kunnen verrichten. Voor meer informatie over ergotherapie: bel naar onze praktijk (076-5975040) of stap gerust een keer binnen!

Echo Netwerk Brabant

Echo Netwerk Brabant wordt gevormd door fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in musculoskeletale echografie (echografie van het bewegingsapparaat) in Noord-Brabant. Er wordt binnen het Echo Netwerk Brabant samengewerkt op het gebied van kwaliteit en communicatie naar huisartsen en medisch specialisten. http://www.echonetwerkbrabant.nl/